Trạng Thái Tài Khoản: Trắng Thông Tin

- Giá Trị Đội Hình: 1670 tỷ

- BP Dư: 5 tỷ

Giá: 500.000đ

Đội hình Team Color MU. Có nhiều cầu thủ Huyền Thoại nổi bật như G.Best, W.Rooney, Park Ji Sung... Cho anh em Fan MU trải nghiệm

Responsive image Responsive image

Tài Khoản Liên Quan

...
GTĐH: 1670 tỷ | BP Dư: 5 tỷ

500.000đ

...
GTĐH: 2271 tỷ | BP Dư: 4 tỷ

500.000đ

...
GTĐH: 1469 tỷ | BP Dư: 510 tỷ

500.000đ

...
GTĐH: 705 tỷ | BP Dư: 7005 tỷ

500.000đ

...
GTĐH: 1842 tỷ | BP Dư: 7604 tỷ

500.000đ

...
GTĐH: 1777 tỷ | BP Dư: 7610 tỷ

500.000đ

...
GTĐH: 2590 tỷ | BP Dư: 6337 tỷ

500.000đ